COVID -19

Vad innebär det för oss?

Coronavirusets spridning påverkar hela vårt samhälle, och situationen förändras för varje dag. Många aktörer får ställa om till nya förutsättningar med kort varsel, det gäller såväl statliga myndigheter och offentliga verksamheter som det privata näringslivet.

Som livsmedelsproducenter med samhällsbärande funktion i kristider har vi ett extra stort ansvar för att hantera den uppkomna situationen och säkerställa tillgången på livsmedel i Sverige. Guldfågeln är en viktig aktör i landets livsmedelsförsörjning och vi tar vårt ansvar på mycket stort allvar.

Vårt arbete kring risken med Coronavirusets spridning är framför allt inriktat på att skydda vår personal så att vi kan fortsätta att leverera mat till hela Sverige på både kort och lång sikt. Våra rutiner och direktiv utgår från Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Vi har också löpande kontakt med ansvariga myndigheter, ansvarig minister och vår arbetsgivarorganisation. Även branschorganisationen Svensk Fågel, liksom andra svenska livsmedelsföretag, är oumbärliga kontaktytor.

Våra rutiner omvärderas ständigt under dagliga möten i våra centrala och lokala beredskapsgrupper, där vi också får grunden till den information som löpande ges till våra medarbetare och samarbetspartners.

 

Några av de åtgärder vi hittills har vidtagit för att säkerställa vår verksamhet och vår leveransförmåga är:

  • Att utarbeta beredskapsplaner med hänsyn till risker och vitala funktioner
  • Förbud mot tjänsteresor och deltagande i externa möten. Våra säljare har dock fortfarande möjlighet att besöka våra kunder i den mån kunderna önskar besök.
  • Förbud mot besökare i våra produktionsanläggningar
  • Intygande av våra entreprenörer att de för sina medarbetare följer våra rutiner och rekommendationer
  • Möjlighet att arbeta hemifrån när det är möjligt utan att störa verksamheten
  • Tidigare anställning av sommarjobbare och en mer restriktiv hållning vid ledighetsansökningar
  • Förtydliganden och ännu mer intensivt fokus på våra redan strikta hygienregler, och hur var och en kan hjälpa till att undvika smitta

 

Inga större störningar i produktion och distribution

För närvarande fungerar vår produktion, och leveranserna till och från Guldfågeln löper enligt plan. Vi har ett en ökad efterfrågan av våra produkter och vi arbetar för att kunna möta förväntningarna. För att klara detta arbetar vi nära våra partners, bland andra uppfödare och distributörer, med kontinuerliga insatser för att minimera risker och störningar i verksamheten.

Mörbylånga den 25 mars 2020

 

Peter Andersson

VD Guldfågeln, koncernchef Blentagruppen