Organisation

VD: Peter Andersson

Marknads- och försäljningsdirektör/vVD: Johan Ekerot

Ekonomichef: Carina Herdinius

HR-chef: Doe Mena-Berlin

Produktionsdirektör: Tom Kyvsgaard Hansen

Varuförsörjningsdirektör: Fredrik Stålhandske

Produktions- och Logistikchef: Michael Strand

Kvalitets- och miljöchef: Ingela Wilhelmsson

Produktutvecklingschef: Anna Sverkén

Platschef Falkenberg: Malin Hedberg

Affärsområdeschef Dagligvaruhandeln och Export: Kent Jonsson

Affärsområdeschef Storhushåll, Restaurang och Industri: Kjell Elfström

Key Account Manager Dagligvaruhandeln: Göran Olsson

Key Account Manager Dagligvaruhandeln: Allan Törnblom

Säljkårschef/Key Account Manager Restaurang & Storhushåll: Martin Steneros

Key Account Manager Restaurang & Storhushåll: Jimmy Möller

Key Account Manager Restaurang & Storhushåll: Tom Karlsson

Säljkårschef Dagligvaruhandeln/Export Manager: Fredrik Olastuen

Produktchef: Jenny Grindestam

Inköp: Andreas Norman

Inköp: Therese Pettersson

Primärchef: Anita Pettersson