Klimatsmart kyckling

Vad är klimatsmart mat? Som konsument är det inte helt lätt att veta. Klimatdebatten är viktig och i dagens läge nödvändig. I stort sett all mat som vi äter bidrar till växthuseffekten och påverkar på så sätt klimatet. Om du väljer att äta kött, så är svensk kyckling ett bra klimatval. Undersökningar visar att kycklingen bidrar väldigt lite till de negativa växthuseffekterna. Det finns mycket kvar att göra men ny data visar att svensk kyckling, som enda köttslag, har lyckats bli ännu mer klimatvänlig.
Det är ett stort och komplext ämne. Men genom att välja kyckling med Svensk Fågels märkning kan du enkelt göra ett klimatval och dra ditt strå till stacken.

All information om klimatsmart kyckling kommer från Svensk Fågels broschyr ”Kyckling är klimatsmart”.

Ansvarsfull soja

Vårt arbete med hållbar utveckling och socialt ansvarstagande innefattar respekt för mänskliga rättigheter och för de lagar och regler som reglerar verksamheten. Som bas för vårt arbete med hållbarhetsfrågorna finns våra värdeord omtänksamhet, personligt ansvar, engagemang och nyskapande. Vårt hållbarhetsarbete ska präglas av fokus på att inte i onödan ta i anspråk mänskliga, fysiska, miljöpåverkande […]

Läs mer »

Klimatsmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval. Läs mer om klimatsmartaval

Läs mer »

Grundfakta om klimatet

Att klimatet på vår jord förändras är ett direkt resultat av växthuseffekten. Begreppet växthuseffekt har blivit ett uttryck för hur vi människor påverkar klimatet genom vårt sätt att leva. Men faktum är att växthuseffekten i grunden är en naturlig process. Det människan nu gör i allt större utsträckning är att påskynda den. Våra utsläpp av […]

Läs mer »

Vad gör kycklingen klimatsmart?

Små mängder växthusgaser Klimatet tjänar faktiskt på att kycklingen bara har en mage. Det gör att kycklingen släpper ut ytterst små mängder metan. Den metan som släpps ut i samband med kycklinguppfödning bildas främst vid gödselhanteringen. Av de vanligaste köttslagen genererar kyckling minst utsläpp och den svenska kycklingbranschen har dessutom, genom flera långsiktiga åtgärder, exempelvis investering i […]

Läs mer »

Svensk Fågels arbete för klimatet

Vi är bra – och vi vill bli bättre Svensk Fågel arbetar hela tiden för att bli bättre  och ytterligare minska påverkan på klimatet. Och det ger tydliga resultat. Följande åtgärder genomförs för att bonden och företagen ska bli klimatsmartare: Halm- och flispanna Idag använder de flesta svenska kycklingbönder halm- eller flispanna för att värma upp […]

Läs mer »

Skillnad på kyckling och kyckling

Kyckling är klimatsmart. Men det är stor skillnad på kyckling och kyckling. Ur klimatsynpunkt är den svenska kycklingen bättre än den importerade. Genom långsiktigt och konsekvent arbete, med exempelvis ökad användning av biobränsle och god djurhälsa, har svensk kycklings klimatpåverkan sjunkit med över 20 % sedan 1990. Den importerade kycklingen ligger fortfarande kvar på samma […]

Läs mer »