Ansvarsfull soja

Miljöbild_Uppförandekod_700px

Vårt arbete med hållbar utveckling och socialt ansvarstagande innefattar respekt för mänskliga rättigheter och för de lagar och regler som reglerar verksamheten. Som bas för vårt arbete med hållbarhetsfrågorna finns våra värdeord omtänksamhet, personligt ansvar, engagemang och nyskapande. Vårt hållbarhetsarbete ska präglas av fokus på att inte i onödan ta i anspråk mänskliga, fysiska, miljöpåverkande eller ekonomiska resurser, liksom att ta vara på och använda de resurser vi förfogar över på bästa sätt. Länk till hela Guldfågelns uppförandekod>>

Ansvarsfull soja

All soja som våra uppfödare levererar till oss på Guldfågeln har använt under 2017, är certifierad enligt Pro Terra eller RTRS via foderföretaget Lantmännen och Svensk Foder i egenskap av importörer av soja. All soja som våra uppfödare använder till kyckling är GMO-fri.

Sojadialogen

Till sojadialogens hemsida>>