Skillnad på kyckling och kyckling

Kyckling är klimatsmart. Men det är stor skillnad på kyckling och kyckling. Ur klimatsynpunkt är den svenska kycklingen bättre än den importerade. Genom långsiktigt och konsekvent arbete, med exempelvis ökad användning av biobränsle och god djurhälsa, har svensk kycklings klimatpåverkan sjunkit med över 20 % sedan 1990. Den importerade kycklingen ligger fortfarande kvar på samma utsläppsnivåer som den svenska låg på i början av nittiotalet.

Skillnad på kött och kött

Svenska konsumenter äter allt mer kött. Mellan 1990 och 2005 ökade köttkonsumtionen med över 50 %. Att dra ner på köttkonsumtionen är ett vanligt råd för att minska klimatbelastningen. Men det är, som sagt, stor skillnad på kött och kött. Enligt Naturvårdsverket så kan man byta ut en dag med nötkött som huvudrätt till att äta kyckling sju gånger utan att utsläppen av växthusgaser ökar. Kyckling står idag för endast sex procent av de sammanlagda utsläppen från köttkonsumtionen i Sverige.