Miljö & Kvalitet

Vi erbjuder det bästa av svenska kycklingar!

För att få fram det bästa av svenska kycklingar så måste vi ta hand om våra kycklingar på bästa möjliga sätt. Köper du kyckling från Guldfågeln så vet du att kycklingen har haft det bra och att den är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige.

Kycklingarna kläcks i vårt kläckeri i Blentarp som ligger i Skåne. Därefter anländer kycklingarna, som nu är 1 dag gamla, till våra kycklinggårdar runt om i södra Sverige. Här står kycklingbonden och väntar efter noggranna förberedelser med kutterspån, foder, rätt temperatur, ljus och fuktighet.

I stallet går kycklingarna omkring fritt på kutterspån och de äter och dricker precis när de själva vill. Våra kycklingar har större yta att röra sig på i jämförelse med många andra länder. Fodret är nyttigt och självklart fritt från tillväxtantibiotika, hormoner och fiskmjöl.

Alla våra kycklinggårdar och kycklingbönder är särskilt utvalda och noga kontrollerade. Våra kycklingbönder följer en av världens strängaste djurskyddslag och ett unikt Djuromsorgsprogram utformat av branschorganisationen Svensk Fågel. Alla gårdar ligger dessutom så nära våra slakt/förädlingsanläggningar på Öland och Falkenberg som möjligt för att kycklingarna inte ska behöva färdas så långt.

Allt detta sammantaget gör att vi kan garantera våra kunder det bästa av svenska kycklingar!

Guldfågelns kvalitetspolicy

Guldfågeln ska förse konsumenterna med välsmakande produkter & idéer baserade på svensk kyckling, som förenklar måltiderna. Produkterna skall uppfylla hygien och kvalitetskrav ställda genom lag, förordning eller myndighetsföreskrift och uppfylla kundernas krav på kvalitet och säkerhet. Guldfågelns kvalitetsledningssystem skall vara väl förankrat hos ledningen och skall omfatta samtliga processer i företaget. Företagets ledning skall visa […]

Läs mer »

Guldfågeln miljöpolicy

Guldfågeln ska förse konsumenterna med välsmakande produkter & idéer baserade på svensk kyckling, som förenklar måltiderna. Detta ska ske med minsta möjliga påverkan på miljö och klimat. Vi ska utveckla, tillverka och sälja produkter som är säkra för våra anställda, konsumenterna och miljön. Vi ska ta hänsyn till miljö- och klimatpåverkan vid val av råvaror, […]

Läs mer »

Miljö

Guldfågeln arbetar efter ett miljöledingssystem som innebär att vi tar hänsyn till miljön när vi väljer leverantörer, förpackningsmaterial och tillverkningsmetoder. Miljöledningssystemet är sedan 2006 certifierat enligt ISO 14 001. Miljöcertifikat Mörbylånga 14001-2018 Miljöcertifikat Falkenberg 14001-2018 ISO 14001 Certifikat gemensamt

Läs mer »

Kvalitetsledningssystem

Guldfågeln arbetar enligt kvalitets- och produktsäkerhetssystemet FSSC 22000. Detta ledningssystem innebär att vi har rutiner för att säkerställa att vi levererar kvalitativa och säkra produkter. Systemet baseras på ett kedjetänkande vilket innebär att vi även tar hänsyn till stegen före och efter vår produktframställning. Vi använder principerna för HACCP vid tillverkningsprocessen. I våra grundförutsättningar ingår […]

Läs mer »