Kvalitetsledningssystem

Guldfågeln arbetar enligt kvalitets- och produktsäkerhetssystemet FSSC 22000. Detta ledningssystem innebär att vi har rutiner för att säkerställa att vi levererar kvalitativa och säkra produkter. Systemet baseras på ett kedjetänkande vilket innebär att vi även tar hänsyn till stegen före och efter vår produktframställning. Vi använder principerna för HACCP vid tillverkningsprocessen. I våra grundförutsättningar ingår bland annat kontroll och övervakning av livsmedelshygien, rengöring och utformning av lokalerna. Vår produktion är indelad i olika hygienzoner där det gäller stränga regler av klädsel och hygien.

Kvalitetsarbetet är väldigt omfattande och innefattar såväl krav på leverantörer som bedömning och val av processteknik. Vi ställer stora krav på våra anställda och genom att leva upp till dessa krav kan även våra produkter leva upp till våra konsumenters förväntningar på produktkvalitet.

 

FSSC 22000 Certifikat Guldfågeln

FSSC 22 000 Certifikat Falkenberg