Guldfågelns uppfödning – Garanterat svensk kyckling

Guldfågeln producerar högkvalitativa och näringsrika produkter. För att uppnå detta är god djuromsorg en viktig förutsättning. Våra uppfödare är särskilt utvalda och kontrollerade. Alla anläggningar ligger dessutom så nära våra egna slakterier på Öland och i Falkenberg som möjligt, för att kycklingarna inte ska behöva färdas så långt.

Våra kycklingar kläcks i vårt eget kläckeri i Blentarp i Skåne. Kycklingarna kläcks efter ca 17 dagars ruvning och 3 dagar i kläckare. De kommer till uppfödaren när de är ett dygn gamla. Guldfågelns kycklingar får gå fritt omkring på kutterspån i våra stallar och de har gott om plats. I Sverige tillåts max 36 kg per kvadratmeter. De har fri tillgång till foder och vatten och de växer upp i en miljö som är ventilerad och tempererad.

Våra kycklingar får foder som är nyttigt och väl sammansatt, så att kycklingarna ska växa i egen takt och må bra. Fodret består till största del av vete, korn, havre och majs. Sojamjöl svarar för huvuddelen av proteinet. Självklart är det fritt från tillväxtantibiotika och hormoner. Vi har inget fiskmjöl i vårt foder. När kycklingarna uppnått en vikt på ca 1,9 kg är det dags för slakt.

Guldfågeln har utarbetat ett särskilt djuromsorgsprogram. Detta program ska säkerställa att Guldfågelns kycklingar behandlas enligt myndigheternas föreskrifter, etisk riktigt och med god djuromsorg. En särskild djuromsorgsman ansvarar för detta. Guldfågelns uppfödare är genom ett avtal anslutna till Jordbruksverkets salmonellaprogram. Detta program kontrollerar att kycklingarna med salmonella aldrig levereras till slakteriet.

Detta var en beskrivning hur Guldfågelns kycklingar föds upp här hos oss. Har du ytterligare frågor kontakta gärna oss.

En kycklings liv – så har kycklingen det i bondens stall

Intyg SF Guldfågeln 20080121

Intyg SF Torsåsens Fågelprdukter AB Falkenberg 20080129

Garanterat salmonellafri, GMO & Foder

Våra kycklingbönder är genom ett avtal anslutna till Jordbruksverkets frivilliga salmonellaprogram. Detta program kontrollerar att kycklingarna med salmonella aldrig levereras till slakteriet. De salmonellakontroller Guldfågeln utför finns reglerade i följande lagar och förordningar: Svensk Författningssamling K 100; K 101 Statens Jordbruksverks Författningssamling K 102; K 103; K 104; K 105; K 106 Statens Livsmedelsverks Författningssamling […]

Läs mer »