Garanterat salmonellafri, GMO & Foder

Våra kycklingbönder är genom ett avtal anslutna till Jordbruksverkets frivilliga salmonellaprogram. Detta program kontrollerar att kycklingarna med salmonella aldrig levereras till slakteriet. De salmonellakontroller Guldfågeln utför finns reglerade i följande lagar och förordningar:

  1. Svensk Författningssamling K 100; K 101
  2. Statens Jordbruksverks Författningssamling K 102; K 103; K 104; K 105; K 106
  3. Statens Livsmedelsverks Författningssamling H 194; H 24

GMO

Genom att bakåt i kedjan begära intyg samt ansvarsförbindelse från de företag som levererar råvaror och ingredienser säkerställer vi att Guldfågelns produkter inte är av genmodifierat ursprung. Som grund för ansvarsförbindelsen gäller EG-förordningarna för genetiskt modifierade livsmedel och foder (EG nr 1829/2003) samt för spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer (EG nr 1830/2003).

Foder

Våra kycklingar får foder som består av 80 % spannmål. Resterande 20 % består av proteiner , vitaminer, mineraler och andra nyttigheter. Från och med 2006 är fodret helt fritt från fiskmjöl. Självklart är fodret även fritt från tillväxtantibiotika, hormoner och andra tillsatser.