VAD MENAR VI MED HÅLLBARHET?

Handlar det om klimatet, miljön, djuromsorgen eller hur vi konsumerar? Det enkla svaret är att det handlar om allt detta och lite till. FN har definierat hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det är tydligt nog, hur vi agerar här och nu har stor betydelse för livet på vår planet både nu och framöver. Allt hänger ihop och på Guldfågeln har vi utvecklat ett omfattande program för att kunna fortsätta driva vår verksamhet i en hållbar utveckling. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att bidra till en bättre värld.

 

Familjen

Guldfågeln är ett familjeföretag som ägs av Jan Håkansson och döttrarna Jessica och Petra. Hållbarhet handlar om långsiktighet och att hålla fast vid sina grundvärderingar. Guldfågelns ägare är tredje generationen av samma familj. Vi ser på vårt hållbarhetsarbete som en personlig garanti – vi sviker inte familjens principer.
Läs mer

HEMMA PÅ GÅRDARNA

Alla våra gårdar och uppfödare finns i södra Sverige – i Halland, på Öland, Småland, Blekinge och i Skåne. Det är hemma på gårdarna det mesta händer, det är här kycklingarna växer upp och tas om hand enligt vårt omfattande djuromsorgsprogram.
Läs mer

kycklingarnas liv

Många undrar hur kycklingarna har det under sin uppväxt. De har det bra i stora luftiga stallar där de kan sprätta fritt på en bädd av kutterspån. Hållbarhet handlar också om etiska värderingar och om att visa respekt för naturens spelregler.
Läs mer

(kli)mat

Att det är bättre för klimatet att äta kyckling jämfört med rött kött har du säkert koll på. Men det finns så mycket mer vi kan göra för att minska vår påverkan på klimatet. Och det gör vi också – inte minst när det gäller hållbar produktion och kretsloppstänk, energiförbrukning, transporter, förpackningar, matsvinn med mera.
Läs mer