guldfågelns

organisation

VD/Koncernchef: Peter Andersson
Affärsområdeschef/marknadsdirektör: Johan Ekerot
Produktions/varuförsörjningsdirektör: Tom Kyvsgaard Hansen
Ekonomichef: Carina Herdinius
HR-chef: Linda Mårtensson
Platschef Falkenberg: Michael Strand
Platschef Mörbylånga: Martin Håkansson
Kvalitets- och miljöchef: Lena Paulsson
Innovationschef: Anna Sverkén
Produktionschef: Roger Carling
Utvecklingschef, Teknik & Projekt: Tommy Johansson
PTA-chef Blentagruppen: Bill Wigren
Försäljningsdirektör: Kent Jonsson
Senior Key Account Manager Restaurang & Storhushåll: Kjell Elfström 
Säljkårschef Dagligvaruhandeln/Export Manager: Fredrik Olastuen
Senior Key Account Manager Dagligvaruhandeln: Göran Olsson
Key Account Manager Dagligvaruhandeln: Mattias Berggren
Säljkårschef/Key Account Manager Restaurang & Storhushåll: Martin Ohlin
Key Account Manager Restaurang & Storhushåll: Tom Karlsson
Produktchef: Catarina Idermark
Inköpchef: Andreas Norman