guldfågelns

organisation

VD/Koncernchef: Peter Andersson
Marknads- och försäljningsdirektör/vVD: Johan Ekerot
Produktions/varuförsörjningsdirektör: Tom Kyvsgaard Hansen
Ekonomichef: Carina Herdinius
HR-chef: Linda Mårtensson
Platschef Falkenberg: Michael Strand
Kvalitets- och miljöchef: Ingela Wilhelmsson
Innovationschef: Anna Sverkén
Produktionschef: Malin Hedberg
Teknisk chef: Bill Wigren
Affärsområdeschef Dagligvaruhandeln och Export: Kent Jonsson
Affärsområdeschef Storhushåll, Restaurang och Industri: Kjell Elfström 
Säljkårschef Dagligvaruhandeln/Export Manager: Fredrik Olastuen
Key Account Manager Dagligvaruhandeln: Göran Olsson
Säljkårschef/Key Account Manager Restaurang & Storhushåll: Martin Ohlin
Key Account Manager Restaurang & Storhushåll: Jimmy Möller
Key Account Manager Restaurang & Storhushåll: Tom Karlsson
Produktchef: Jenny Grindestam
Inköpchef: Andreas Norman