HEMMA PÅ GÅRDARNA

Alla våra gårdar och uppfödare finns i södra Sverige – i Halland, på Öland, Småland, Blekinge och i Skåne. Det är hemma på gårdarna det mesta händer, det är här kycklingarna växer upp och tas om hand enligt vårt omfattande djuromsorgsprogram.

Gårdarna där vi föder upp kycklingarna är hemma för oss. Att kycklingarna har det bra under sin uppväxt är prioritet nummer ett – de går fritt i stora uppvärmda stallar med kutterspån på golven. Förutom vårt omfattande djuromsorgsprogram finns ett utvecklat kretsloppstänk på gårdarna – allt går runt från foder till gödsel – eller tvärtom. Från kycklingarna får vi gödsel som läggs ut på åkrarna där man odlar vete som blir till foder. Från skörden får man också halm som kan användas för uppvärmning i stallarnas halmpannor. Vissa gårdar har skog på markerna och då används också träflis till uppvärmningen.

Att hela tiden ligga i framkant

En av våra kycklinggårdar är en Utvecklingsgård där vi skaffar oss ny kunskap och provar nya idéer som vi sedan kan sprida till alla uppfödare. Självklart har vi en ständig utbildning av både uppfödare och medarbetare för att se till att våra kycklingar får en uppväxt värdig våra ambitioner om en hållbar omsorg. Vi släpper inte våra kontroller någon gång under hela kedjan från kläckning till leverans i din butik.

Den helsvenska kycklingen

Som ett helsvenskt, familjeägt företag gynnar vårt starka hållbarhetsfokus också svensk livsmedelsproduktion och vår självförsörjningsgrad. Alla led i vår produktionskedja – från kyckling till matbord – hittar ni nämligen just här, i Sverige.