blentagruppen

vår uppförandekod

Läs mer

I vår Uppförandekod förtydligar och fastställer vi inom Blentagruppen vad vi förväntar oss av våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra samarbetspartner.

Att bedriva en verksamhet innebär ett stort ansvar. Vi tar detta på största allvar och utvecklar tydliga policydokument, riktlinjer, ledarskapskriterier och andra hjälpmedel för att det ska vara välkänt bland medarbetare och professionella kontakter att vår verksamhet stödjer och respekterar internationella mänskliga rättigheter. Dessa krav ställer vi även på våra leverantörer och samarbetspartner.

Läs mer>>