guldfågeln

uppförandekod

Läs mer

Guldfågelns uppförandekod grundar sig på respekt för alla våra intressenter: medarbetare, kunder, leverantörer, ägare, externa samarbetspartners och representanter för våra myndigheter och samhällsfunktioner.

Medvetande om vad vi gör och inte gör, och hur vi genomför våra åtaganden, är grundläggande för en hållbar utveckling för Guldfågeln.

Läs mer här