Policy & Certifikat

Kvalitet

Kvalitets- och livsmedelssäkerhets policy.
Läs mer

Miljö

Här kan du läsa vår miljöpolicy.
Läs mer

Certifikat

Här hittar du våra certifikat
Läs mer

svenska plattformen för riskgrödor

Vi är medlemmar och står bakom den gemensamma visionen att genom branschöverskridande samverkan och gemensamt ansvarstagande bidra till en hållbar produktion och konsumtion av riskgrödor.
Läs mer