Guldfågeln miljöpolicy

Vår miljöpolicy gäller för hela Blentagruppen och för oss är miljön ett viktigt och prioriterat område. Målsättning är att långsiktigt minska den negativa miljöpåverkan och att verka för en hållbar utveckling i samhället genom att arbeta med ständiga förbättringar inom alla led i verksamheten. Det är koncernledningen som är ansvarig för att miljöpolicyn blir förstådd och implementerad i organisationen.

Läs mer om vår koncerngemensamma policy på Blentagruppens hemsida via länk nedan.

Blentagruppens Miljöpolicy >>