GULDFÅGELN

ANTIBIOTIKAFRI KYCKLING

Vi på Guldfågelns är väldigt stolta för att Sverige har hårda regler och en sträng djurskyddslagstiftning som värnar om djurens välfärd. Det betyder av vi kan känna oss trygga och stolta att kunna leverera kycklingprodukter av högsta kvalitet. Det gäller ju hela kedjan från att kycklingen kläcks till att den levereras ut till butik, alla steg är viktiga.

Guldfågelns uppfödare är särskilt utvalda av oss och de uppfyller alla krav i branschorganisationen Svensk Fågels djuromsorgsprogram. Utöver branschens egna kontroller finns även ett nationellt övervakningsprogram där Jordbruksverkets veterinärer tar stickprov för att kontrollera att djuren inte innehåller antibiotika eller andra läkemedel som inte är godkända.

Guldfågelns kycklingar är friskare än någonsin och behöver inte behandlas med antibiotika. Våra kycklingbönder prioriterar alltid djurens hälsa och välfärd. Dagligen jobbar de omsorgsfullt med att leverera kyckling av bästa klass till oss.

Viktigt att känna till:

  • I Sverige används inte antibiotika systematiskt för att öka köttproduktionen utan endast vid ett eventuellt sjukdomsutbrott. Om någon kyckling mot förmodan måste behandlas så finns det regler som garanterar att antibiotikan är ute ur kycklingens system innan den slaktas och blir livsmedel.
  • Antibiotikafri kyckling är inte enbart för djurens hälsa utan också för folkhälsan – arbetet med att motverka antibiotikaresistens är viktigt.
  • I många andra länder döljer man brister inom djurhållning och hygien genom att ge djuren antibiotika. Detta leder till en oroväckande utveckling av antibiotikaresistens, vilket riskerar att påverka vår egen folkhälsa negativt.
  • God djurhälsa, djurvälfärd och höga krav på biosäkerhet som uppnås med hjälp av övervaknings- och kontrollprogram, gör att vi i Sverige föder upp friska kycklingar som inte behöver antibiotika i onödan.
  • Välj svensk kyckling från Guldfågeln. I butiken är det lätt att hitta svensk kyckling från Guldfågeln. På restaurang kan det vara lite svårare. Ta för vana att alltid fråga på restaurangen eller i skolan var kycklingen kommer ifrån, ifrågasätt var kycklingen