Guldfågeln

CERTIFIKAT

MILJÖ

Guldfågeln arbetar efter ett miljöledingssystem som innebär att vi tar hänsyn till miljön när vi väljer leverantörer, förpackningsmaterial och tillverkningsmetoder. Miljöledningssystemet är sedan 2006 certifierat enligt ISO 14 001.

Blentagruppens certifikat för miljöledningssystem hittar du här:

Certifikat Blentagruppen

Kvalitets­ledningssystem

Guldfågeln är idag certifierade enligt BRC Global Food Safety, som är godkänd av GFSI Global Food Safety Initiative. BRC Global Food Safety är en standard som riktar sig till livsmedelsindustrin. BRC står för British Retail Consortium, som är en sammanslutning av detaljhandelsföretagen i Storbritannien.

Standarden beaktar produktkvalitet, livsmedelssäkerhet och lagkrav. BRC food ställer högra krav på många punkter som ledningens engagemang, plan för livsmedelssäkerhet (HACCP), ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet, anläggningen, produktstyrning, processtyrning, personal samt utökade krav för hög risk-produktion.

Att vara certifierad enligt BRC skapar en trygghet för kunder och konsumenter.

Blentagruppens certfikat för alla anläggningar hittar du här:

Certifikat Blentagruppen