Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Vår ambition är att endast tillverka sådant vi själva vill äta!

Dagligen jobbar vi med kvalitets- och livsmedelssäkerhetsarbete. Det innebär att vi har rutiner och kontroller för att säkerställa en hög produktsäkerhet samt att vi kontinuerligt utbildar vår personal i hygien och livsmedelssäkerhet. Vi ställer även kvalitets- och livsmedelssäkerhetskrav på våra leverantörer och transportörer.

Vi arbetar med mål och ständiga förbättringar. Det slutgiltiga ansvaret för att vi ska leva upp till dina behov och förväntningar på oss ligger hos vår ledning. För oss är det en fråga om engagemang, företagskultur och livsstil.

Läs mer om vår koncerngemensamma policy på Blentagruppens hemsida via länk nedan.

Blentagruppens Kvalitets- & livsmedelssäkerhetspolicy >>