Guldfågeln värnar om miljön!

transparanta tråg

Från och med v.21 2018 kommer Guldfågeln gå över från svarta tråg till transparanta tråg på allt

vårt färska råa sortiment. Detta för att de transparanta trågen är lättare att sortera och återvinna.

Vi vill värna om miljön och om dig som konsument.